100

CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI

Concursul de planuri de afaceri va avea loc în luna decembrie, după încheierea tuturor cursurilor de formare antreprenorială.  

46 de planuri de afaceri vor fi selectate pentru a intra în programul de finanțare, consiliere și mentorat.

Citește AICI întreaga metodologie de selecție a planurilor de afaceri.

Pentru a putea participa la concurs, planul tău de afaceri trebuie să respecte formatul standard și limitele de caractere impuse, precum și toate condițiile de mai jos:

activitatea principală propusă este într-un sector economic eligibil

activitatea principală pentru care se cere finanțare se desfășoară în meniul urban

sediul social al întreprinderii care urmează a fi înființată este în regiunea Nord-Vest

afacerea creează cel puțin 2 locuri de muncă

Planurile de afaceri înscrise în concurs vor fi evaluate de o comisie independentă, pe baza următoarelor criterii

8 puncte

Descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori)

12 puncte

Analiza pieței și a concurenței

25 puncte

Strategia de marketing și vânzări

10 puncte

Management operațional

4 puncte

Planificare și managementul riscurilor

25 puncte

Proiecții financiare privind afacerea

2 puncte

Planul de afaceri prevede măsuri ce vor promova concret utilizarea şi calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC

2 puncte

Planul de afaceri prevede activități dedicate protecției mediului/ eficienței energetice/ atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea/ biodiversității/ rezistenței la dezastre/ prevenirii și gestionării riscurilor

2 puncte

Planul de afaceri prevede activități ce contribuie la tranziția către o economie cu emisii reduse de CO2 și utilizare responsabilă a resurselor

2 puncte

Planul de afaceri propune elemente de inovare socială

2 puncte

Planurile de afaceri selectate pentru finanțare vor propune activități ce vor promova concret consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologiei și/sau a inovării, prin derularea de activități specifice

6 puncte

Calitatea planului de afaceri

Dacă planul tău de afaceri se află în primele 60 (în ordinea punctajului) vei participa la un pitch în Cluj-Napoca pentru a-ți susține ideea de afacere și strategiile de implementare în fața comisiei de evaluare.

În urma pitchului vor fi alese cele 46 de planuri de afaceri ce vor fi finanțate.

Ce mai trebuie să știi

[icon name=”map-o” class=”fa-pasii-proiectului-icons” unprefixed_class=””]

Vor fi selectate minim 2 planuri de afaceri din fiecare județ al Regiunii Nord-Vest.

[icon name=”diamond” class=”fa-pasii-proiectului-icons” unprefixed_class=””]

Minim 5 din planurile de afaceri selectate pentru finanțare vor propune măsuri ce vor promova concret dezvoltarea durabilă.

[icon name=”recycle” class=”fa-pasii-proiectului-icons” unprefixed_class=””]

Minim 5 din planurile de afaceri selectate pentru finanțare vor propune activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor.

[icon name=”bar-chart” class=”fa-pasii-proiectului-icons” unprefixed_class=””]

Minim 5 din planurile de afaceri selectate pentru finanțare vor propune activități ce vor promova concret consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologiei și/sau a inovării, prin derularea de activități specifice.

[icon name=”lightbulb-o” class=”fa-pasii-proiectului-icons” unprefixed_class=””]

Minim 5 din planurile de afaceri selectate pentru finanțare vor propune activități ce vor promova concret inovarea socială.

[icon name=”cogs” class=”fa-pasii-proiectului-icons” unprefixed_class=””]

Minim 12 din planurile de afaceri selectate pentru finanțare vor propune activități ce vor promova concret îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor.

Nu mai sta pe gânduri, înscrie-te acum!